1 Bemanning & Bygg AB i likvidation, 556965-4683

Finns ej i lagret

med säte i Malmö har 2016-06-03 försatts i konkurs vid Malmö tingsrätt. 

Edgångssammanträde hålls 2016-07-28 i tingsrättens lokaler, Kalendegatan 1, Malmö kl. 09.10.  

Borgenärerna kallas härmed till sammanträdet. Förvaltare är Sofie Arvidsson, Hjälmareg. 3, 211 18 Malmö, 040-741 85.

Fortsatta kungörelser om konkursen införs i ett begränsat antal tidningar.

Aktiebolaget ska bedriva bygg och anläggningsarbete och därigenom förenlig verksamhet.    
 
Våra tjänster

Om Alla Konkurser

Hjälp

Kundtjänst