A Finsnickeri AB

Finns ej i lagret

A Finsnickeri AB, 556854-4562, har försatts i konkurs vid Helsingborgs tingsrätt 2016-05-23. Till konkursförvaltare har advokaten Pär Broome förordnats.

Konkursgäldenären har bedrivit sin verksamhet i förhyrda lokaler å Rundgången i Helsingborg med sex anställda inklusive ställföreträdaren tillika ägaren.

Anbud infordras härmed på konkursgäldenärens inventarier för finsnickerier, som ej är behäftade med äganderättsförbehåll, och två äldre bilar enligt följande.
1. Inventarier, bilaga 1
2. Två bilar, bilaga 2

Närmare upplysningar om konkursbolagets tillångar lämnas av ställföreträdaren Ali Arakji, 073-948 38 44. övriga upplysningar lämnas undertecknad konkursförvaltare.

Skriftligt anbud exklusive mervärdesskatt ska vara konkursförvaltaren senast den 15 juli 2016. Fri prövningsrätt och rätt att sälja före anbudstidens utgång förbehålles.

Konkursförvaltare:
Advokat Pär Broome
A Finsnickeri AB:s konkursbo
Advokatfirman ACTA
Drottninggatan 7
252 21 HELSINGBORG
E-post: par.broome@advokatacta.se

Alla Konkurser reserverar sig för eventuella ändringar, 
brister eller andra felaktigheter i annonser och bifogade underlag.
Kontakta alltid konkursförvaltaren eller annan företrädare för den egendom 
som bjuds ut till försäljning innan ev. anbud lämnas.

Aktiebolaget ska bedriva försäljning av inredningsprodukter och tillverkning av möbler och inredningar därmed förenlig verksamhet.  
Dokument:
attachment Anbudsinfordran
Våra tjänster

Om Alla Konkurser

Hjälp

Kundtjänst