AB Mo Mekaniska Verkstad AB AB Mo Mekaniska Verkstad AB

AB Mo Mekaniska Verkstad AB

Finns ej i lagret

AB Mo Mekaniska Verkstad AB försattes i konkurs den 11 maj 2016 varvid undertecknad förordnades såsom konkursförvaltare. Nedan följer en inledande information till intressenter rörande konkursbolagets rörelsetillgångar vilka ingår i konkursboet. Bolaget har varit en del i en koncern där systerbolagen bl a utgjorts av Isolamin AB, 556193-7292, samt Premec Industries AB, 556372-5273 vilka försattes i konkurs den 27 april 2016 respektive den 11 maj 2016. 

Konkursförvaltningen infordrar indikativa, icke-bindande, anbud på hela eller delar av egendomen. Anbuden ska inges skriftligen och avse anbudssumma exklusive mervärdesskatt. Anbuden ska inges senast den 27 maj 2016 per epost till anna.tornberg@ackordscentralen.se eller per post till Ackordscentralen Stockholm AB. Till anbudet ska även bifogas en översiktlig redogörelse över avsikten med förvärvet och hur förvärvet är avsett att finansieras. 

Konkursboet förbehåller sig fri prövningsrätt till samtliga anbud samt rätten till mellankommande försäljning.

För ytterligare upplysningar avseende egendomen alternativt visning vänligen kontakta Hans Ödén eller Anna Tornberg på tfn 08 670 44 00. 

Konkursförvaltare:
Mikael Kubu

Ackordscentralen Stockholm AB
Strandvägen 35
114 56 Stockholm
Tel. 08-670 44 00
Fax. 08-670 44 99
E-post: mikael.kubu@ackordscentralen.se

Alla Konkurser reserverar sig för eventuella ändringar, 
brister eller andra felaktigheter i annonser och bifogade underlag.
Kontakta alltid konkursförvaltaren eller annan företrädare för den egendom 
som bjuds ut till försäljning innan ev. anbud lämnas.

Bolaget skall bedriva mekanisk verkstad och plåtslageri ävensom idka därmed förenlig verksamhet.   
Dokument:
attachment Anbudsunderlag
Våra tjänster

Om Alla Konkurser

Hjälp

Kundtjänst