AB Rör & Montagesvets i Ingelstad, 556760-3260

Finns ej i lagret

Torsås, Torshäll, 360 44 Ingelstad, har 2016-08-04 försatts i konkurs vid Växjö tingsrätt.

Edgångssammanträde hålls 2016-09-23 klockan 09:00 i tingsrättens lokaler, Kungsgatan 8, Växjö.

Borgenärerna kallas till sammanträdet genom denna kungörelse. Förvaltare är advokaten Johan Wänersjö, Box 124, 351 04 Växjö, 0470-70 02 70.

Tillsynsmyndighet är Kronofogdemyndigheten, Box 649, 551 18 Jönköping.

Fortsatta kungörelser i konkursen kommer att annonseras i Smålandsposten.

Bolaget ska bedriva VVS-installationer samt därmed förenlig verksamhet.    
 

 
Våra tjänster

Om Alla Konkurser

Hjälp

Kundtjänst