AB Rottweiler STHLM i likvidation, 556607-9777

Finns ej i lagret

c/o likvidator adv Urban Hjelm, Box 55996, 102 16 Stockholm har 2016-04-26 försatts i konkurs vid STOCKHOLMS TINGSRÄTT. 

Edgångssammanträde hålls i tingsrättens lokaler, Rådhuset, Scheelegatan 7, Stockholm, 2016-06-21 kl 10.30. 

Borgenärerna kallas till sammanträdet genom denna kungörelse. Förvaltare adv Magnus Cederlöv, Box 3659, 103 59 Stockholm.

Kungörelser i konkursen kommer i fortsättningen att ske i ett begränsat antal tidningar.

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva litterärt och konstnärligt skapande, eventproduktion, music management och därmed förenlig verksamhet.    
 
Våra tjänster

Om Alla Konkurser

Hjälp

Kundtjänst