Abpro Bygg i Malmö AB, 556881-0575

Finns ej i lagret

Schaktugnsgatan 5, Limhamn har 2016-04-26 försatts i konkurs vid Malmö tingsrätt. 

Edgångssammanträde hålls 2016-06-16 i tingsrättens lokaler, Kalendegatan 1, Malmö kl. 09.40. 

Borgenärerna kallas härmed till sammanträdet. Förvaltare är Niklas Ernulf, Box 226, 201 22 Malmö, 040-664 26 00. 

Fortsatta kungörelser om konkursen införs i ett begränsat antal tidningar.

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva byggverksamhet och konsultverksamhet inom bygg och fastighetsförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.    
 
Våra tjänster

Om Alla Konkurser

Hjälp

Kundtjänst