ACR Investment AB, 556946-8852

Finns ej i lagret

likv, c/o 7WISE Advokatbyrå, har datum 2016-07-07 försatts i konkurs vid Solna tingsrätt. 

Edgångssammanträde hålls datum 2016-08-15 kl 14.00 i tingsrättens lokaler, Sundbybergsv 5, Solna.

Borgenärerna kallas till sammanträdet genom denna kungörelse. Förvaltare, adv Christian Bergqvist, Wistrand Advokatbyrå, Box 7543, 103 93 Stockholm. 

Kungörelser i konkursen kommer i fortsättningen att ske i ett begränsat antal tidningar.

Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom fastighetsbranschen samt därmed förenlig verksamhet.    
Våra tjänster

Om Alla Konkurser

Hjälp

Kundtjänst