addCar Sweden AB, 556893-0258

Finns ej i lagret

Elkraftsgatan 2, 169 60 Arlandastad, har 2016-04-21 försatts i konkurs vid Jönköpings tingsrätt. Konkursen ska i fortsättningen handläggas vid Attunda tingsrätt. 

Edgångssammanträdet hålls 2016-06-03 kl 09.05 i Attunda tingsrätts lokaler, Tingsvägen 11, Sollentuna.

Borgenärerna kallas till sammanträdet genom denna kungörelse. Förvaltare är adv. Petter Vaeren, Box 7615, 103 94 Stockholm, tel. 08-562 690 99.

Fortsatta kungörelser om konkursen införs i ett begränsat antal tidningar.

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt, hyra ut sommarstugor, bilar och cyklar och därmed förenlig verksamhet.    
 
Våra tjänster

Om Alla Konkurser

Hjälp

Kundtjänst