Addwell Sales AB, 556982-6604

Finns ej i lagret

Sundstorget 5, Helsingborg, har 2016-04-11 försatts i konkurs vid Helsingborgs tingsrätt.

Edgångssammanträdet hålls 2016-05-23 kl 9.20 i tingsrättens lokaler vid Konsul Perssons Plats 1, Helsingborg.

Borgenärerna kallas till sammanträdet genom denna kungörelse. Förvaltare är advokaten Ingmar Grönvall, Trädgårdsgatan 9, 252 24 Helsingborg. Tel: 042-194180.

Fortsatta kungörelser om konkursen införs i Helsingborgs Dagblad.

Bolaget skall telemarketing och telefonförsäljning och därmed förenlig verksamhet.    
 
Våra tjänster

Om Alla Konkurser

Hjälp

Kundtjänst