Adventure Park of Scandinavia AB, 556974-4377

Finns ej i lagret

Mullbärsvägen 18, Viken har 2016-05-16 försatts i konkurs vid Helsingborgs tingsrätt. 

Edgångssammanträde kommer att hållas 2016-07-04 kl 9.30 i tingsrättens lokaler, Konsul Perssons Plats 1, Helsingborg.

Borgenärerna kallas till edgångssammanträde genom denna kungörelse. Förvaltare är advokaten Ingmar Grönvall, Trädgårdsgatan 9, 252 25 Helsingborg. Tel: 042-194180. 

Fortsatta kungörelser i konkursen kommer att annonseras i Helsingborgs Dagblad. 

Aktiebolagets verksamhet ska vara att bygga och driva klätterskog med utom- och inomhusaktiviteter för barn och vuxna, bygga, sälja och driva saltgrottor för friskvård, både fasta och för hemmabruk, försäljning salt och tillbehör, försäljning av enklare mat och dryck, försäljning av t-shirts och fritidsprodukter samt därmed förenlig verksamhet.    

 
Våra tjänster

Om Alla Konkurser

Hjälp

Kundtjänst