Air Combat Stockholm AB i likvidation, 556830-1344

Finns ej i lagret

c/o Advokatfirman Lars Hultgren, Solna torg 19, 171 45 Solna har 2016-06-14 försatts i konkurs vid ATTUNDA TINGSRÄTT. 

Edgångssammanträde hålls 2016-07-29 i tingsrättens lokaler, Tingsvägen 11, Sollentuna, kl. 09.50. 

Borgenärerna kallas till sammanträdet genom denna kungörelse. Förvaltare är advokaten Erik Strömqvist, Hökerberg & Söderqvist Advokatbyrå KB, Box 7836, 103 98 Stockholm, tfn 08-407 88 00.

Bolaget skall bedriva förvaltning och utveckling av dotterbolag. Bolaget skall även bedriva konsultationer och utbildning inom aerospaceindustrin, inom operationsanalys av luftstrid samt inom utveckling och utprovning av Human Machine Interface och därmed förenlig verksamhet.    
 
Våra tjänster

Om Alla Konkurser

Hjälp

Kundtjänst