AJKL Maskin AB i likvidation, 556764-4991

Finns ej i lagret

c/o likvidator adv Gustaf Cardelius, Box 7212, 103 88 Stockholm har 2016-06-20 försatts i konkurs vid STOCKHOLMS TINGSRÄTT. 

Edgångssammanträde hålls i tingsrättens lokaler, Rådhuset, Scheelegatan 7, Stockholm, 2016-08-09 kl 11.00.

Borgenärerna kallas till sammanträdet genom denna kungörelse. Förvaltare adv Pierre Pettersson, Box 1065, 101 39 Stockholm. 

Kungörelser i konkursen kommer i fortsättningen att ske i ett begränsat antal tidningar.

Aktiebolaget ska bedriva fastighetsdrift, bygg- och rivning, golvläggning, ventilation- och VVS verksamhet samt därmed förenlig verksamhet.    
Våra tjänster

Om Alla Konkurser

Hjälp

Kundtjänst