Adelsö Entreprenad & Transport AB Adelsö Entreprenad & Transport AB Adelsö Entreprenad & Transport AB Adelsö Entreprenad & Transport AB Adelsö Entreprenad & Transport AB

Adelsö Entreprenad & Transport AB

Finns ej i lagret

Adelsö Entreprenad & Transport AB:s konkursbo överlåter rörelsen bestående av maskiner, fordon, alla rättigheter till kund- och leasingkontrakt m.m.

Bud ska vara konkursförvaltningen tillhanda senast tisdagen den 4 maj 2021 kl. 12.00. Instruktion för hur bud lämnas framgår av anbudsunderlaget.

Konkursboet förbehåller sig rätten att överlåta rörelsen före att tidsfristen för att lägga bud gått ut. Vidare har flera leasegivare informerat att de snarast möjligt önskar få besked om leasad egendom ska överlåtas, annars önskar leasegivare återta egendomen (se bifigat anbudsunderlag).

Samtliga spekulanter som avser att lämna ett bud att göra så senast måndagen den 3 maj 2021 kl. 10.00.

Vi erinrar om att konkursförvaltningens utredning av egendom pågår löpande varför vissa objekt kan tillkomma eller falla bort.

Bifogat återfinns ett i vissa delar uppdaterat anbudsunderlag. Egendom berörd av uppdateringen återfinns i Bilaga 1 och är gulmarkerad.

Kontaktperson advokat Emma Berglund Uväng, emma.berglund@schjodt.com alt. 08-505 501 00

Konkursförvaltare
Emma Berglund Uväng
Advokatfirman Schjødt
Box 715
101 33 Stockholm


 

allakonkurser.se reserverar sig för eventuella ändringar, brister eller andra felaktigheter i annonser och bifogade underlag.Kontakta alltid konkursförvaltaren eller annan företrädare för den egendom som bjuds ut till försäljning innan ev. anbud lämnas.

 Våra tjänster

Om Alla Konkurser

Hjälp

Kundtjänst