Båtvårdsspecialisten AB Båtvårdsspecialisten AB

Båtvårdsspecialisten AB

Finns ej i lagret

Båtvårdsspecialisten Värmdö AB försattes i konkurs genom beslut av Nacka tingsrätt
den 1 juni 2021 varvid advokat Niklas Alvestrand Körling på Wistrand Advokatbyrå
förordnades till konkursförvaltare, Bilaga 1.

Båtvårdsspecialisten Värmdö AB är ett varvs- och underhållsföretag för
fritidsbåtsägaren och näringsidkare i båtbranschen. Företaget har sitt säte på
Värmdö där anläggningen för vinterförvaring av fritidsbåtar är belägen. Bolaget åtar
sig de flesta servicetjänster, installationer och reparationer på båtar och motorer.
Speciell nisch är båtvård såsom rekonditionering, bottenbehandlingar och
finisharbeten på fritidsbåtar och fartyg. Även transport av båtar och fartyg.
Kundklientelet har huvudsakligen bestått av ägare av fritidsbåtar.

Båtvårdsspecialisten Värmdö AB hade per konkursdagen ett tjugotal anställda
personer, varav cirka 10 arbetade aktivt i verksamheten.

Tillgångar maskiner och inventarier, Bilaga 6.

Bolaget har förhyrt en lokal på Värmdö enligt bifogade avtal, Bilaga 7,
förverkandeuppsägning har dock mottagits och hyresvärden har meddelat att de ser
att nytt avtal ska ingås vid eventuell förhyrning av lokalen. Vidare har bolaget
leasingavtal för utrustning såsom Linde höglyftstruck, brännare och filter (se bilaga 6).

Verksamheten/tillgångarna överlåtes i befintligt skick.

Köpeskillingen ska erläggas kontant på tillträdesdagen genom överföring till
Konkursboets bankkonto. 

Skriftligt anbud ska vara konkursförvaltaren Niklas Alvestrand Körling gm
konkurshandläggaren Nina Baecklund, båda Wistrand Advokatbyrå, tillhanda på
adress: Wistrand Advokatbyrå, Box 7543, 103 93 Stockholm, senast den 15 juni
2021, kl. 16.00. Anbud kan även lämnas på email nina.baecklund@wistrand.se.

Konkursförvaltningen önskar att det tydligt av anbudet framgår den anbudssumma
exklusive mervärdesskatt som bjuds för rörelsen alternativt vissa angivna tillgångar.

Anbudet ska även innefatta indikativ uppgift om hur många av de anställda som
beräknas kunna erbjudas anställning hos anbudsgivaren samt om intresse finns av
att fortsatt förhyra bolagets lokal.

Fri prövningsrätt av inkomna bud förbehålles inklusive rätten att överlåta tillgångar
före anbudstidens utgång.

Se bilagt anbudsunderlag för mer information och fullständiga villkor.

För visning eller för det fall Ni har några frågor eller behöver ytterligare information är Ni
välkommen att kontakta konkurshandläggaren Nina Baecklund på tel. nr. 08-50 72 00 00 eller
mail:
nina.baecklund@wistrand.se.

allakonkurser.se reserverar sig för eventuella ändringar, brister eller andra felaktigheter i annonser och bifogade underlag.Kontakta alltid konkursförvaltaren eller annan företrädare för den egendom som bjuds ut till försäljning innan ev. anbud lämnas.

 Våra tjänster

Om Alla Konkurser

Hjälp

Kundtjänst