Curry King AB, 556867-6273

Finns ej i lagret

har 2021-01-04 försatts i konkurs vid Värmlands tingsrätt. Edgångssammanträde hålls i Rådhuset, Stora Torget Karlstad. Borgenärerna kallas till sammanträdet genom denna kungörelse. Curry King AB, 556867-6273, Tyresö (med säte i Karlstad) Edgångssammanträde 2021-02-23 kl. 9.00 Förvaltare är advokaten David Lindberg, Box 606, 651 13 Karlstad, tel. 054-21 25 35.

Aktiebolaget ska bedriva indisk restaurang.
Våra tjänster

Om Alla Konkurser

Hjälp

Kundtjänst