Iskana Investments AB, 559075-9071

Finns ej i lagret

Kopparbergsvägen 16 BV, 722 13 Västerås, har 2020-11-09 försatts i konkurs vid Västmanlands tingsrätt. Edgångssammanträde hålls 2020-12-17 kl. 10.00, i tingsrättens lokaler, Sigurdsgatan 22, Västerås. Borgenärerna kallas till sammanträdet genom denna kungörelse. Förvaltare är advokat Staffan Larsson, Advokatbolaget Fagersand Handelsbolag, Skrapan 2210, 722 10 Västerås, tel. 021-18 18 30.

Bolaget skall bedriva handel med icke miljöfarligt avfall och data- och mobilteknik samt hushålls- och hemelektronik, distribuera laddningsenheter för elbil, förnybara energiprojekt inklusive vind, sol och biomassa, handel med petroleumprodukter samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även utföra tjänster inom marknadsföring och media.
Våra tjänster

Om Alla Konkurser

Hjälp

Kundtjänst