Tera Entreprenad AB, 556898-3539

Finns ej i lagret

Frebro 143, 815 91 Tierp, har 2020-12-21 försatts i konkurs vid Uppsala tingsrätt. Edgångssammanträde hålls 2021-02-08 kl. 08:30 i tingsrättens lokaler, Smedsgränd 22, Uppsala. Borgenärerna kallas till sammanträdet genom denna kungörelse. Förvaltare är advokaten Magnus Isaksson, Advokatfirman Upsala Juridiska Byrå HB, Box 1013, 751 40 Uppsala, tel. 018-18 50 30. Fortsatta kungörelser kommer att annonseras i ett begränsat antal tidningar.
Uppsala tingsrätt.

Bolaget skall bedriva verksamhet inom bygg, mark och anläggning, samt därmed förenlig verksamht.
Våra tjänster

Om Alla Konkurser

Hjälp

Kundtjänst