Kaminhuset i Nälden AB

Finns ej i lagret

Kaminhuset i Nälden AB har bedrivit verksamhet huvudsakligen bestående av försäljning och installationer av kaminer och skorstenar.

Verksamheten har bedrivits i bolagets fastighet i Trångsviken belägen intill E14 mellan Östersund och Åre och byggnaden inhyser såväl industrilokal som kontor och butiksyta. Fastigheten har sedan tidpunkten för upprättande av bilagd värdering genomgått betydande renoveringar där installation av skorsten och kamin, inredning av butiksyta samt panelbyte kan särskilt noteras.

För Kaminhuset i Nälden AB:s konkursbo infordras anbud på verksamheten innefattande inventarier, varulager, fordon och fastighet. För mer information se bilagt anbudsunderlag jämte bilagor.

Visning anordnas i samråd med konkursförvaltaren advokat Emma Cutting och anbud lämnas senast den 11 maj kl. 12.00.

Konkursförvaltare
Advokat Emma Cutting
Advokatbyrån Kaiding KB
Köpmangatan 22
831 30 Östersund
Tel. 010-1990880
E-post:
emma.cutting@kaiding.se
 

 

 

allakonkurser.se reserverar sig för eventuella ändringar, brister eller andra felaktigheter i annonser och bifogade underlag.Kontakta alltid konkursförvaltaren eller annan företrädare för den egendom som bjuds ut till försäljning innan ev. anbud lämnas.

 
Våra tjänster

Om Alla Konkurser

Hjälp

Kundtjänst