Moyana Corigan AB Moyana Corigan AB

Moyana Corigan AB

Finns ej i lagret

försattes i konkurs vid Göteborgs tingsrätt den 1 oktober 2020. Till konkursförvaltare förordnades advokaten
Christian Andersch.

Bolaget har bedrivit tillverkning och handel med hudvårdsprodukter och smink. Räkenskapsåret 2019 omsatte bolaget 1,6 miljoner kronor.

Verksamheten har bedrivits från förhyrda lokaler på Taljegårdsgatan 3B i Mölndal. I rörelsen finns materiella anläggningstillgångar (Bilaga 1), varulager (Bilaga 2) och immateriella rättigheter (Bilaga 3). Bolaget har tre anställda.  Egendomen överlåtes i befintligt skick.

Anbud på i första hand rörelsen i dess helhet och i andra hand på enskilda tillgångar ska lämnas skriftligen och vara konkursförvaltningen tillhanda senast den 15 oktober 2020, kl.12.00. Anbuden lämnas på nedanstående adress. Anbudet ska vara bindande för anbudslämnaren fram till och med den 20 oktober 2020.

Fri prövningsrätt, rätt att ta undan och sälja egendeomen under hand samt avbryta anbudsförfarandet i förtid förbehålles.

Se bilagda anbudsunderlag för samtliga villkor.

Advokat Christian Andersch
Rosengrens Advokatbyrå i Göteborg AB
Box 2523
403 17 Göteborg
Fax 031-701 20 01
e-post:
christian.andersch@rosenlaw.se

 

allakonkurser.se reserverar sig för eventuella ändringar, brister eller andra felaktigheter i annonser och bifogade underlag.Kontakta alltid konkursförvaltaren eller annan företrädare för den egendom som bjuds ut till försäljning innan ev. anbud lämnas.

 
Våra tjänster

Om Alla Konkurser

Hjälp

Kundtjänst