Verksamheten Glostorps Mjölk

Finns ej i lagret

belägen strax utanför Vessigebro, Falkenbergs kommun, har försatts i konkurs. Glostorps Mjölk bedriver mjölkproduktion (besättning per konkursdagen cirka 840 djur varav cirka 440 mjölkkor) samt växtodling (egen areal cirka 190 ha) och sysselsatte per konkursdagen 14 personer. 
Konkursboet driver verksamheten vidare. 
Konkursförvaltningen utbjuder härmed till försäljning samtliga rörelsetillgångar som består av fastigheter, livdjur, lager, maskiner och inventarier. 

Övriga upplysningar om verksamheten kan inhämtas av undertecknad konkursförvaltare. Visning av verksamheten sker efter överenskommelse. 
Fri prövningsrätt förbehålls liksom rätten att överlåta tillgångarna eller delar därav innan anbudstidens utgång. 
Skriftliga anbud på hela verksamheten eller delar därav ska vara konkursförvaltaren tillhanda senast måndagen den 22 oktober 2017 kl 15.00. 

Konkursförvaltare
Advokat Maria Almgren 
Advokatfirman Jan Ertsborn AB
Skolgatan 14
311 31 Falkenberg
Tel: 0346-71 55 50
E-post: maria.almgren@ertsborn.se 

Alla Konkurser reserverar sig för eventuella ändringar, brister eller andra felaktigheter i annonser och bifogade underlag.Kontakta alltid konkursförvaltaren eller annan företrädare för den egendom som bjuds ut till försäljning innan ev. anbud lämnas.Våra tjänster

Om Alla Konkurser

Hjälp

Kundtjänst