Adukta Entreprenad AB i likvidation, 559157-6458

Finns ej i lagret

c/o Advokatfirman Kjällgren AB, Box 1, 451 15 Uddevalla, har 2020-11-06 försatts i konkurs vid Vänersborgs tingsrätt. Edgångssammanträde hålls 2020-12-14 kl. 13:00 i tingsrättens lokaler, Hamngatan 6, Vänersborg. Borgenärerna kallas till sammanträdet genom denna kungörelse. Förvaltare är advokat Leif Gustafsson, c/o Advokatfirman Hammar KB, Box 119, 461 23 Trollhättan tel. 0520-47 00 60. Tillsynsmyndighet är Kronofogdemyndigheten i Göteborg, 405 16 Göteborg. Fortsatta kungörelser i konkursen kommer att annonseras i Nya Wermlands Tidningen.

Bolaget skall bedriva bemanningsverksamhet, entrepenadverksamhet inom bygg- och anläggningsbranschen samt marin sektor. Äga och förvalta fast egendom samt värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Våra tjänster

Om Alla Konkurser

Hjälp

Kundtjänst