Airdome AB, 556872-2218

Finns ej i lagret

tid benämnt BolagsAssistans Sverige AB, Box 868, Göteborg, sattes 2016-02-24 i konkurs vid GÖTEBORGS TINGSRÄTT. 

Edgångssammanträde hålls 2016-04-12 i tingsrättens lokaler, Ullevigatan 15, Göteborg, kl 14.20. 

Borgenärerna kallas till sammanträde genom denna kungörelse. Förvaltare adv Annika Freij, Box 2259, 403 14 Göteborg, 031-710 40 00.

Fortsatta kungörelser i konkursen kommer att annonseras i ett begränsat antal tidningar.

Bolaget skall bedriva teknisk analys av flygfält landningsbanor och därigenom förenlig verksamhet.    
 
Våra tjänster

Om Alla Konkurser

Hjälp

Kundtjänst