Ajuda AB, 556899-0492

Finns ej i lagret

Föllingebacken 35, Spånga, har 2016-03-11 försatts i konkurs vid Solna tingsrätt.

Edgångssammanträde hålls 2016-04-18, kl.14:00 i tingshuset Sundbybergsvägen 5, Solna.

Borgenärerna kallas till sammanträdet genom denna kungörelse. Förvaltare är Adv. Jenny Grundén, Box 27707, 115 91 Stockholm.

Fortsatta kungörelser kommer att annonseras i ett begränsat antal tidningar.

Bolaget skall arbeta med bemanning inom restaurang och hotell samt hushållsnära tjänster och därmed förenlig verksamhet.    
 
Våra tjänster

Om Alla Konkurser

Hjälp

Kundtjänst