Bottna Lanthandel AB, 559031-9694

Finns ej i lagret

Hökbäcken Fröberga, Söderköping, försattes 2021-01-08 i konkurs vid Norrköpings tingsrätt. Edgångssammanträde hålls i tingshuset, Olai Kyrkogata 58, Norrköping, på de datum och klockslag som anges nedan. Borgenärerna kallas till sammanträdet genom denna kungörelse.
Edgångssammanträde 2021-02-16 kl. 13:40. Förvaltare är advokat Henrik Stenberg, Avenir Advokater AB, Drottninggatan 19, 602 24 Norrköping, tel 011-10 37 10.


Verksamhet & ändamål
Företaget ska bedriva en livsmedelsbutik och därmed förenlig verksamhet.

 
Våra tjänster

Om Alla Konkurser

Hjälp

Kundtjänst