Karadag Åkeri AB i likv, 556914-8660

Finns ej i lagret

försattes i konkurs vid Södertörns tingsrätt 2020-10-30. Edgångssammanträde hålls i tingshuset, Björnkullav 5A, Huddinge 2020-12-17, tid anges efter namnen. Borgenärerna kallas härmed till sammanträdet.
Karadag Åkeri AB i likv, 556914-8660, c/o Likvidatorn, Box 5279, 102 46 Stockholm, kl 10.05. Förvaltare är Anders Nilsson, Box 7543, 103 93 Stockholm.

Aktieboalget ska bedriva åkeriverksamhet jämte därmed förenlig verksamhet.
Våra tjänster

Om Alla Konkurser

Hjälp

Kundtjänst