Sailor Bath&Tile AB, 559132-6235

Finns ej i lagret

Gamla vägen 2, 388 40 Trekanten, har 2020-11-06 försatts i konkurs vid Kalmar tingsrätt. Edgångssammanträde hålls 2020-12-16 kl. 11:10, tingshuset, Smålandsgatan 28, Kalmar. Borgenärerna kallas till sammanträdet genom denna kungörelse. Förvaltare är adv Helena Karlsson, c/o AdvokatFirman Kronan, Box 18, 391 20 Kalmar, 0480-45 99 00. Fortsatta kungörelser i konkursen kommer att annonseras i PoIT.

 

Sailor Bath&Tile AB, 559132-6235, Gamla vägen 2, 388 40 Trekanten, har 2020-11-06 försatts i konkurs vid Kalmar tingsrätt. Edgångssammanträde hålls 2020-12-16 kl. 11:10, tingshuset, Smålandsgatan 28, Kalmar. Borgenärerna kallas till sammanträdet genom denna kungörelse. Förvaltare är adv Helena Karlsson, c/o AdvokatFirman Kronan, Box 18, 391 20 Kalmar, 0480-45 99 00. Fortsatta kungörelser i konkursen kommer att annonseras i PoIT.
Våra tjänster

Om Alla Konkurser

Hjälp

Kundtjänst