DN-Auto AB:s

Finns ej i lagret

konkursbo säljer efter anbud (Bilverkstad)
Verksamheten har bedrivits i ändamålsenlig hyrd lokal på Grundbergsvägen 18 i Trollhättan. 
Inventarierna är väl anpassade till verksamheten. 

Konkursboet innehåller separationsgods, se bilaga.

Länk till konkursanbudsannonsen.

 
Skriftliga anbud senast 2018-10-15 genom e-post till konkurshandläggaren. 
Konkursboet förbehåller sig fri prövningsrätt och kan komma att avbryta anbudsförfarandet innan ovan angiven slutdatum. 
En förutsättning för överlåtelse av den tidigare bedrivna rörelsen är att köparen godtas som hyresgäst av hyresvärden. Konkursbolaget har varit medlem i SFVF. Det är ett önskemål från hyresvärden att köparen också är medlem där, i MRF eller i annan kvalitetssäkrande organisation. 
Upplysningar och visning genom Carina Mattsson 0522 66 98 85, carina.mattsson@kjallgren.se 

Konkursförvaltare
Advokat Staffan Karnå 
ADVOKATFIRMAN KJÄLLGREN AB 
Box 1
451 15 Uddevalla
Tel: 0522-66 98 85
Epost:  carina.mattsson@kjallgren.se 

Alla Konkurser reserverar sig för eventuella ändringar, brister eller andra felaktigheter i annonser och bifogade underlag.Kontakta alltid konkursförvaltaren eller annan företrädare för den egendom som bjuds ut till försäljning innan ev. anbud lämnas.

Bolaget ska bedriva bilverkstad med service och reparationer, försäljning av biltillbehör samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Våra tjänster

Om Alla Konkurser

Hjälp

Kundtjänst