Vanliga frågor

Fråga:
Finns alla konkurser i Sverige med?

Svar:
Ja, alla konkursbeslut finns med, d v s informationen  att företaget gått i konkurs. En viss del av dessa (ca 10-20% )kommer ut till försäljning  och av de finns i stort sett samtliga med. Många konkursbon innehåller ingen egendom och därför finns det en skillnad mellan antal konkursbeslut  och antal anbudsannonser.

Fråga:
Kan vem som helst göra affärer ur ett konkursbo?
Svar: 
Ja, det är fritt för vem som helst att lägga anbud, däremot förbehåller sig oftast  konkursförvaltaren rätten att fritt pröva inkomna anbud vilket innebär att denne kan bestämma till vem han vill sälja.

Fråga:
Måste man köpa hela konkursboet eller kan man köpa delar?
Svar:
Det varierar från fall till fall. Konkursförvaltaren bestämmer själv hur han vill lägga upp försäljningen. Däremot kan man ju alltid komma in med ett anbud och försöka.

Fråga:
Har ni själva varor att sälja?
Svar:
Nej, vi  förmedlar endast informationen om konkursbon.


Fråga:
Är ett lämnat anbud bindande?
Svar:
Ja, man måste räkna med att ett lämnat anbud kan betraktas som bindande av konkursförvaltaren.

Fråga:
Kan konkursförvaltaren börja sälja egendom ur konkursboet innan anbudstiden gått ut?
Svar:
Ofta förbehåller sig konkursförvaltaren rätten att sälja egendom innan anbudstiden gått ut. Det brukar framgå av annonserna och av anbudsunderlagen.

Fråga:
Vad är ett edgångssammanträde?
Svar:
Det är ett sammanträde i tingsrätten när bouppgivaren (oftast företagaren) skall gå ed på att samtliga tillgångar och skulder finns upptagna i bouppteckningen. Detta sammanträde har alltså ingen praktisk betydelse för försäljningen av konkursboet.

Fråga:
Får man svar från konkursförvaltaren även om man inte lagt det högsta budet?
Svar:
Inte alltid. Det varierar mellan olika konkursförvaltare.

Våra tjänster

Om Alla Konkurser

Hjälp

Kundtjänst