Köpvillkor

Betalningsvillkor
Mervärdesskatt tillkommer på samtliga angivna priser. Kredittiden är 15 dagar netto. Expeditionsavgift debiteras med 20 kronor. Påminnelseavgift 50 kronor. Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta med 24%.  Alla abonnemang är tidsbestämda, alltså ingen automatisk förlängning vid abonnemangets upphörande.

Distansavtalslagen
Observera att ångerrätt inte gäller då ”varan på grund av sin beskaffenhet inte kan återlämnas”. Vid fel i leverans görs reklamation till oss via info@allakonkurser.se på telefon 0621-775806.

 

Så här fungerar din prenumeration

Abonnemangsavtalet är bindande och gäller från tidpunkten för ordern tecknad av någon av våra säljare. På den orderbekräftelse som skickats till dig i samband med beställningen framgår även typ av abonnemang och för vilken tid detta gäller.

Abonnemanget är tidsbegränsat och gäller normalt ett år. Förlängning sker inte automatiskt utan vi kontaktar dig i god tid innan abonnemanget upphör.

Adressändring meddelar du enklast på vår hemsida www.allakonkurser.se eller genom att kontakta oss på nedanstående adress.

Vid leveransstörningar respektive inloggningsproblem åligger det köparen att meddela detta till oss snarast, skriftligen, så att rättelse kan ske.

Så här betalar du din prenumeration

Betalning skall ske till det bankgironummer som är angivet på fakturan. Betalning från utlandet sker till angivet IBAN-nummer.

På fakturan finns även angivet sista inbetalningsdag. Om din betalning når oss efter detta datum hinner vi inte registrera betalningen i tid.

Betalar du på annat sätt, vänligen ange faktura- och kundnummer.

Vid utebliven betalning skickar vi en påminnelse och debiterar en påminnelseavgift.

Vid avtalsbrott från köparen sida debiteras f n uppstartsavgift inkl administrativa kostnader med 995 kr (exkl moms), samt 395 kr (exkl moms) per påbörjad månad och marknadsplats/tidning.

Kontakt med oss

På hemsidan www.allakonkurser.se kan du kontakta oss för abonnemangsfrågor. 
Du är även välkommen att kontakta oss per telefon eller e-post.

Kontaktadress: Alla Konkurser, Box 75, 883 04 JUNSELE
Tel: 0621-775 806, E-post: info@allakonkurser.se

Kom ihåg att uppge kundnummer och eller fakturanummer vid kommunikationen med oss.

 

Våra tjänster

Om Alla Konkurser

Hjälp

Kundtjänst